Bidra til å redusere risikoen for infeksjon når du bruker en heis

Ved å følge fire enkle anbefalinger bidrar du til å redusere risikoen for infeksjon når du bruker en heis:
1. Unngå å berøre heisknappene med bare hender. Bruk hansker eller et egnet element, f.eks. enden av en penn.
2. Husk å hoste og nyse i armhulen.
3. Unngå en allerede full heis. Vent i stedet og ta neste heis.
4. Prøv å unngå å stå for nær andre passasjerer – både mens du venter på heisen og under kjøring av heisen.

Som eier av heisen kan du også bidra til å redusere spredningen av infeksjon ved å rengjøre alle eksponerte områder inne i heisstolen og i hver etasje ofte. Overflater som er spesielt eksponert er heisknapper, håndtak, tablåer og dører.
For mer informasjon, vennligst kontakt Charlotte Teglgaard, kommunikasjonssjef, Motum
Mail: charlotte.teglgaard@motum.se
Telefon: +46 725 0125 22