Service og vedlikehold

Vårt vedlikeholds konsept som er spesielt tilpasset heiser fra Mitsubishi er basert på preventivt vedlikehold. Dette betyr at vi
forsøker å identifisere problemer som kan dukke opp i forkant før dette fører til driftsforstyrrelser på heisanlegget. For oss
er det viktig at heisene er sikre i bruk, fungerer som forventet og at det ikke skal oppstå uventede driftsforstyrrelser. Vi fører
derfor statistikk over antall utkall for heisene i vår serviceportefølje, og for våre Mitsubishi-heiser ligger gjennomsnittet godt
under vårt mål på mindre enn 0,5 utkall per år per heis.
Våre montører er ikke bare faglærte heismontører, de gjennomgår også opplæring og sertifisering fra Mitsubishi.
Vedlikeholdet vi utfører inkluderer grundige kontroller og testing av avgjørende sikkerhetsanordninger på heisene, som
bremser og wirer. I tillegg sørger vi for å oppdatere heisstyringsprogramvaren når nye versjoner blir tilgjengelige fra
fabrikken
Vi sørger også for at deres heisalarm er ivaretatt slik at det alltid er mulig å tilkalle hjelp i tilfelle heisen skulle stanse. Vi tilbyr
tjenester for mottak av heisalarmer, eller vi kan assistere med programmering av disse til deres valgte vaktsentral. Vi
installerer nye alarmanlegg eller oppgraderer eksisterende i samsvar med gjeldende standarder, og sikrer 4G-tilkobling mot
alarmsentralen.

Har du spørsmål eller feil på din heis treffer du oss her:
Ring oss på telefon: +47 22 68 08 60