Det her er Uniheis

Uniheis A/S er et velrenommert heisfirma med høyt kvalifiserte fagfolk. Firmaet ble etablert i 1985, vårt formål var å installere heiser og rulletrapper av høy kvalitet, samt å utføre service og vedlikehold på eksisterende anlegg. Vi har siden starten vært forhandler av heiser og rulletrapper fra Mitsubishi som leverer heiser av meget høy kvalitet. Våre heiser fra Mitsubishi har svært få driftsforstyrrelser og lang levetid. April 2023 ble Uniheis AS kjøpt opp av Motum AB som igjen er heleiet av Mitsubishi. Dette for å styrke Mitsubishi sin posisjon i Scandinavia.

Selskapet er en del av Motum AB i Sverige med nærmere 300 ansatte.

Vi er tilknyttet et solid leverandørnettverk ute i Europa med tilgang på heiser, heiskomponenter og deler av høy kvalitet.

Vi skal oppfattes som dynamiske og kundeorienterte i alle ledd og sørge for konkurranse og utvikling som vil være et gode for våre kunder og samarbeidspartnere.

Våre kjerneverdier er:

enkelhet – engasjert – varig

Ønsker dere mere info er det bare ta kontakt med oss.