Nye Heiser

Vi tilbyr Mitsubishi-heiser av eksepsjonell kvalitet, designet med fokus på pålitelighet og lang levetid. Våre heiser, tilgjengelige både med og uten maskinrom i ulike størrelser, er ideelle for nærings- og offentlige bygg med høy trafikk og strenge krav til kvalitet, men er også passende for andre typer bygninger. Du finner mer informasjon om heiser fra Mitsubishi på deres globale web sider Elevators & Escalators – MITSUBISHI ELECTRIC Vi kan også levere en litt enklere heis som produseres av Mitsubishi Elevator Europe i Holland. MOVE er en energieffektiv heis som egner seg godt i boligbygg. Du kan lese mer om denne heisen her: MOVE – English (mitsubishi-elevators.com)  Dersom du har en eldre heis som trenger å bli erstattet, kan vi også ta ansvar for prosjektering og leveranse av bygningsmessige arbeider i samarbeid med våre partnere innen ulike fagfelt.


Heisene fra Mitsubishi er alltid i utvikling, og bidrar til å nå målet om å være best i verden innen kvalitet. For å tilfredsstille kundene i alle aspekter av komfort, effektivitet og sikkerhet og samtidig realisere et bærekraftig samfunn, må kvaliteten være på høyeste nivå i alle produkter og forretningsaktiviteter, samtidig som hensynet til miljøet prioriteres. Når tiden endrer seg, lover vi å utnytte de kollektive styrkene til avanserte og miljømessige teknologier for å tilby kundene trygge og pålitelige produkter samtidig som vi bidrar til samfunnet vårt.

™ Quality in Motion er et varemerke for Mitsubishi Electric Corporation.